Monday, January 19, 2015

ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ

ದಬ್... ಧಬ್ ಧಬ್.. ಧಭ್ ಧಭ್..

* : 'ಹಾಕ್.. ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ರಿ ಆ ನನ್ಮಗಂಗೆ '

~ : ' ಸರ್ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಹೊಡಿತಿದೀರಾ ಅವನಿಗೆ ? '

* : 'ಅಯ್ಯೊ ನಂದೇ ನನಗಾಗಿದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ.. ಅರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾಕ್ರಿ  ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಅವಂಗೆ'

ದಬ್ ದಬ್ ದಬ್...

~ : 'ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೂ ಹೊಡೀತಿದೀರಲ್ಲಾ ಯಾರದು? ಯಾಕೆ ಅಂತ? '

* : ' ಹೇ ಯಾವನಿಗ್ಗೊತ್ತು ಹೋಗ್ರಿರೀ.. ಯಾವನೋ ಬಗ್ಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರ್ರಿಯಾಗಿ ತದಕುತಿದ್ದರು ಅವನಿಗೆ,  ಪಾಪ ಬಗ್ಗಿದವನೆಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೊ ಅಂತ ನಾನೂ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಗುದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೆ.. ಛೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು... ಆಟೋ...'

~ : ' ಹಾಂ..!!'

No comments:

Post a Comment