Wednesday, March 20, 2013

ಶುರು..

*"ತನಾನ ತನ ನನಾ ನಾ.. ತನಾನ ತನ ನನಾ ನಾ"

~"ಏನಪ್ಪಾ ಕಾರಣ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಶಿಯಾಗಿದಿಯಾ?"

*"ಬಲು ವಿಚಿತ್ರ ರೀ ಜನ.. ಖುಶಿ ಖುಶಿಯಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ.."

~"ಏನಂದೆ? ಕೇಳ್ಲಿಲ್ಲ"

*"ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡು.. :) ತನಾನ ತನ ನನಾ ನಾ.. ತನ ತನಾನ ತನ ನನಾ ನಾ"

~*~

No comments:

Post a Comment